And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.

Hebrews 10:24-25

For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

Matthew 18:20

ܘܚܵܪܵܚ ܚܲܕَ ܒܗ̇ܘ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܡܲܐܘܲܪܬܵܐ ܒܩܲܝܪܲܬ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܛܵܒܼܹ̈ܐ؛ 25ܘܠܵܐ ܗܵܘܵܚ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܓ̰ܡܵܥܝܬܲܢ ܠܟܸܣ ܥܘܼܕܵܠܹܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐܝܼܬ ܥܵܕܲܬ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܦܲܪܦܸܠܘܿܢ ܚܲܕَ ܒܗ̇ܘ ܐَܚܹܪَܢܵܐ؛ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܟܡܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܪܒܘܼܢܹܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܥܒܼܪ̈ܝܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܝ:25-24

ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܪܹܝ ܝܲܢ ܬܠܵܬَܐ ܓ̰ܸܡܥܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܫܸܡܝܼ: ܬܵܡܵܐ ܝܘܸܢ ܒܓܵܘܵܝ.

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܝܚ:20
Past EventsFollowing you find the list of all past events.


2/11/2024 - Beginning of Sawma Rabba - The Great Fast

Sawma Rab-ba. (more)


2/4/2024 - Commemoration of Mar Benyamin Shimun XXI - Catholicos Patriarch and Martyr

Commemoration (dukhrana) of Mar Benyamin Shimun XXI, Catholicos Patriarch and Martyr. (more)


2/4/2024 - 14th Annual Mar Yosip Parish Tea Time

Come and join us for the 14th Annual Mar Yosip Parish Tea Time. (more)


1/24/2024 - Rogation of Ninevites - Day 3

The third day of Rogation of Ninevites – The Evening Prayers begin at 7:00pm and the celebration of the Raza Qaddisha begins at 8pm on each day for the Rogation. (more)


1/23/2024 - Rogation of Ninevites - Day 2

The second day of Rogation of Ninevites – The Evening Prayers begin at 7:00pm and the celebration of the Raza Qaddisha begins at 8pm on each day for the Rogation. (more)


1/22/2024 - Rogation of Ninevites - Day 1

The first day of Rogation of Ninevites – The Evening Prayers begin at 7:00pm and the celebration of the Raza Qaddisha begins at 8pm on each day for the Rogation. (more)


1/7/2024 - Dukhrana d’Mar Zaya & Mar Tawar and Palat-ta d’Slewa for the Feast of the Epiphany

Dear Mar Yosip Parish Members, Greetings and peace be with you. (more)


1/6/2024 - Feast of the Epiphany of Our Lord and Savior Jesus Christ - Holy Qurbana

(more)


12/31/2023 - 2024 New Year’s Eve Party

This is our annual New Year's Eve party which is primarily held for our church parishioners and their guests only. (more)


2/9/2020 - THE SAINT - Mar Yosip Khanisho - Documentary

Come and see the documentary premier of our church Patron Saint, Mar Yosip Khnanisho. (more)


10/25/2019 - Restaurant Night

Mar Yosip Youth presents DJ Restaurant Night Friday, October 25th 7pm - 11pm Starlite Banquet Hall Donation: Adults $25 - Kids $15