And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.

Hebrews 10:24-25

For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

Matthew 18:20

ܘܚܵܪܵܚ ܚܲܕَ ܒܗ̇ܘ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܡܲܐܘܲܪܬܵܐ ܒܩܲܝܪܲܬ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܛܵܒܼܹ̈ܐ؛ 25ܘܠܵܐ ܗܵܘܵܚ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܓ̰ܡܵܥܝܬܲܢ ܠܟܸܣ ܥܘܼܕܵܠܹܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܐܝܼܬ ܥܵܕܲܬ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܦܲܪܦܸܠܘܿܢ ܚܲܕَ ܒܗ̇ܘ ܐَܚܹܪَܢܵܐ؛ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܟܡܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܪܒܘܼܢܹܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ.

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܥܒܼܪ̈ܝܐ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܝ:25-24

ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܪܹܝ ܝܲܢ ܬܠܵܬَܐ ܓ̰ܸܡܥܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܫܸܡܝܼ: ܬܵܡܵܐ ܝܘܸܢ ܒܓܵܘܵܝ.

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ‐ ܩܦܠܐܘܢ؛ ܝܚ:20
RSVP to this Event


Use this page to RSVP for Mar Yosip Parish church event you're interested in attending.


***** There is no RSVP Event Available! *****